/
x

Acest site foloseste cookies pentru a imbunatati si personaliza experienta utilizatorilor.

SIEM

SIEM (Security information and event management) este combinarea a doi termeni care denotă domeniul de aplicare a software: SIM (Security information management) — gestionarea securităţii informaţiilor  şi SEM (Security event management) — gestionarea evenimentelor de securitate. Tehnologia  SIEM asigură analiza în timp real a  evenimentelor (alarme) de securitate provenite de la dispozitive şi aplicaţii de reţea.

Produsele software din categoria SIEM sunt capabile să analizeze starea securităţii informaţiilor  în sistemele ИТ, în timp real, să genereze alerte, să reacţioneze la funcţionarea echipamentelor şi aplicaţiilor de reţea. Scopul general al produselor din această categorie constă în acordarea ajutorului companiilor  în problemele de reacţie promptă la atacurile, incidentele în sistemele de securitate şi ordonarea datelor procesate în cadrul acestui scop.

AlienVault 

Soluțiile tradiționale SIEM integrează și analizează datele produse de alte soluții de securitate care sunt deja implementate, dar, din păcate, multe organizații mici sau mijlocii nu au încă acestea soluții avansate implementate!
AlienVault oferă oaltă abordare. Pe lângă funcționalitatea unui SIEM tradițional, dispozitivul AlienVault USM include capabilitățile esențiale de securitate necesare pentru a monitoriza eficient rețeaua locală într-o singură platformă unificată. Iar focusul AlienVault asupra ușurinței de utilizare și a ușurinței implementării o face perfect potrivită pentru organizațiile cu resurse limitate.

McAfee Enterprise Security Manager

McAfee Enterprise Security Manager asigură colectarea informativă de date  cu privire la amenințări și integrarea  instrumentelor de protecție  de care aveți nevoie pentru prioritizarea, analiza și eliminarea amenințărilor. Iar mecanismul incorporat de control al conformității reglementărilor și seturile predefinite de scenarii  permit simplificarea operațiunilor  de analiză a amenințărilor și de asigurare a conformității cu reglementările.

Colectarea continuă de informații cu privire la amenințări și riscuri, analiza datelor  care permite luarea deciziilor  cu privire la selectarea amenințărilor și efectuarea mai rapidă a investigațiilor, precum și coordonarea măsurilor  de soluționare a vulnerabilităților, permit să  îmbunătățiți eficiența în lucru. Caracterul extensibil și distribuit al soluției  permit să se asigure integrarea cu soluțiile  de la peste 30 de parteneri, cu sute de surse standardizate  de date și cu informațiile privind amenințări  primite de la întreprinderile din industria IS. McAfee Enterprise Security Manager ușurează pentru organizația dumneavoastră sarcina de îndeplinire a obiectivelor curente și pe termen lung în domeniul  securității informațiilor  și conformității cu reglementări.

IBM 

IBM este lider IT in domeniile: servicii financiare, sanatate, administratie publica, automobile, telecomunicatii, educatie. Diversitatea si aria larga de acoperire a portofoliului – hardware, software, servicii, cercetare, finantare si tehnologie – diferentiaza in mod unic IBM de celelalte companii din industria IT.
Softline este IBM Premier Business Partner.