/
x

Acest site foloseste cookies pentru a imbunatati si personaliza experienta utilizatorilor.

GDPR

Regulamentul general privind protecţia datelor (General Data Protection Regulation, GDPR) este conceput pentru   protecţia şi exercitarea drepturilor de confidenţialitate ale utilizatorilor. Regulamentul GDPR stabileşte cerinţe internaţionale stricte de confidenţialitate care reglementează gestionarea datelor cu caracter personal  şi protecţia acestora cu respectarea drepturilor unei persoane, indiferent de locul în care datele sunt expediate, procesate sau stocate.

Regulamentul GDPR este un standard cuprinzător  care poate necesita amendamente semnificative în procedura de colectare, utilizare şi administrare a datelor personale. Corporaţia Microsoft  demult îşi ajută clienţii să asigure conformitatea reglementărilor complexe  şi este dispusă să devină partener în pregătirea GDPR.

Regulamentul  GDPR impune anumite obligaţii organizaţiilor care oferă bunuri şi servicii utilizatorilor din Uniunea Europeană (UE) sau care colectează şi analizează datele  rezidenţilor UE, indiferent de locul în care se află aceste companii.

Principalele caracteristici ale GDPR:

  • Extinderea drepturilor la libertate privată. Consolidarea protecţiei datelor locuitorilor UE prin acordarea dreptului de acces la datele lor personale, dreptului de a corecta aceste date, dreptului de a şterge date, dreptului de a nu consimţi la prelucrarea datelor cu caracter personal  şi transferul acestora.
  • O mai mare responsabilitate pentru protecţia improprie a datelor cu caracter personal. Răspundere sporită pentru organizaţiile care procesează datele cu caracter personal, cu explicaţie mai detaliată a răspunderii pentru asigurarea cerinţelor impuse.
  • Raportarea obligatorie cu privire la cazurile de scurgere de date cu caracter personal. Organizaţiile care administrează datele cu caracter personal trebuie să informeze autorităţile de supraveghere cu privire la scurgerile de date care pun în pericol drepturile şi libertăţile persoanelor fără întârzieri nejustificate şi (dacă este cazul) în termen de  72 de ore de la momentul în care scurgerea s-a făcut cunoscută.